Chord

Chord C-Sub Mélynyomó kábel

 
28 000 Ft
Chord

Chord Cobra VEE 3 RCA kábel 100 cm

46 000 Ft
29 000 Ft
Chord

Chord Crimson VEE 3 RCA kábel

28 000 Ft
20 000 Ft
Chord

Chord Epic RCA kábel 1m

 
160 000 Ft
Chord

Chord Music Hangfalkábel 2x2 m

 
1 700 000 Ft
Chord

Chord Music RCA kábel 1m

 
1 500 000 Ft
Chord

Chord Sarum Hangfalkábel 2x2 m

 
880 000 Ft
Chord

Chord Sarum T RCA Kábel 1m

 
760 000 Ft
Chord

Chord Signature Hangfalkábel

 
360 000 Ft